نمایش دادن همه 11 نتیجه

صفحه سنگ فرز پروفیل بر 350 رینو RINO

79,500 تومان
به منظور برآورده ساختن نیازهای روزافزون مشتریان محترم، مجموعه ای بی نظیر از صفحه سنگ فرز را  ارائه می کنیم

صفحه سنگ فرز سنگ بر 230 رینو RINO

40,700 تومان
به منظور برآورده ساختن نیازهای روزافزون مشتریان محترم، مجموعه ای بی نظیر از صفحه سنگ فرز را  ارائه می کنیم

صفحه سنگ فرز برش آهن 230 رینوRINO

36,530 تومان
به منظور برآورده ساختن نیازهای روزافزون مشتریان محترم، مجموعه ای بی نظیر از صفحه سنگ فرز را  ارائه می کنیم

صفحه سنگ فرز برش آهن 180 رینو RINO

22,500 تومان
به منظور برآورده ساختن نیازهای روزافزون مشتریان محترم، مجموعه ای بی نظیر از صفحه سنگ فرز را  ارائه می کنیم

صفحه سنگ فرز استیل بر 180 رینو RINO

26,680 تومان
به منظور برآورده ساختن نیازهای روزافزون مشتریان محترم، مجموعه ای بی نظیر از صفحه سنگ فرز را  ارائه می کنیم

صفحه سنگ فرز ساب آهن مینی رینو RINO

20,460 تومان
ساب آهن یا پولیش آهن به منظور برآورده ساختن نیازهای روزافزون مشتریان محترم، مجموعه ای بی نظیر از صفحه سنگ

صفحه سنگ فرز استیل بر مینی رینو RINO

13,400 تومان
به منظور برآورده ساختن نیازهای روزافزون مشتریان محترم، مجموعه ای بی نظیر از صفحه سنگ فرز را  ارائه می کنیم

صفحه سنگ فرز برش آهن مینی رینو RINO

12,535 تومان
به منظور برآورده ساختن نیازهای روزافزون مشتریان محترم، مجموعه ای بی نظیر از صفحه سنگ فرز را  ارائه می کنیم

صفحه برش سنگ عقاب wings

30,000 تومان
معرفی صفحه برش سنگ عقاب wings واحد اندازه گیری این صفحه مینی سنگ برش عدد می باشد و در کارتن

صفحه برش استیل بزرگ 22*1/6*180 ماف MAF FLEX

30,000 تومان
معرفی صفحه برش استیل بزرگ 22*1/6*180 ماف MAF FLEX: قطرصفحه برش : 180 میلیمتر ضخامت: 1/6 میلیمتر اندازه سوراخ وسط

صفحه برش آهن کلايمکس CLIMAX

30,000 تومان
معرفی صفحه برش آهن کلايمکس CLIMAX ساختار این صفحه فیبری بوده و به تکنولوژی برش سریع مجهز است. از آنجایی