نمایش دادن همه 4 نتیجه

پودر بندکشی هنکل Ceresit CE33

143,500 تومان198,000 تومان
مزیت های پودر بندکشی سرزیت ce33 : ﺑﺪون ﺗﺮك ﺧﻮردﮔﻰ ﻣﻘﺎوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﻣﻘﺎوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻫﺎ

چسب کاشی خمیری 125 هنکل CM

206,000 تومان
ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی چسب کاشی خمیری 125 هنکل CM: آﻣﺎده ﻣﺼﺮف، ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺰودن آب ﯾﺎ ﻫﺮ اﻓﺰودﻧﻰ دﯾﮕﺮ ﺑﺪون

چسب کاشی پودری هنکل Ceresit CM9

117,700 تومان
چسب پودری کاشی و سرامیک سرزیت Ceresit CM9: انتخاب چسب کاشی و سرامیک مناسب یکی از مهمترین بخش هایی برای

چسب کاشی و سرامیک پودری هنکل ceresit cm 22

برای قیمت تماس بگیرید
رنگ: سفید
وزن: 20 کیلوگرم
تاریخ انقضا: 9 ماه در پاکت کاملا سر بسته
جنس: پودری
واحد: کیسه ای
ساخت کشور: آلمان